Prekių pristatymo ir grąžinimo politika

Pristatymo laikas:
 • jei užsakymo objektas yra materiali prekė, užsakymas bus įvykdytas per 3 (tris) darbo dienas po visiško atsiskaitymo su el.parduotuve.
 • jei užsakymo objektas yra virtuali prekė ar paslauga, ji bus pradėta teikti ne vėliau, nei kitą darbo dieną po sutarto atsiskaitymo su el.parduotuve.


Materialių prekių pristatymas:
 • prekės pristatomos tik Lietuvos respublikos teritorijoje;
 • pristatymo mokestis netaikomas;
 • pristatant prekes į Kuršių Nerijos teritorijoją taikomas papildomas mokestis.


Prekių grąžinimo sąlygos:
 • jei nėra papildomų susitarimų su pirkėju, prekės yra grąžinimos pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių gynimo įstatyme numatytus reikalavimus.

Prekių grąžinimas be rimtos priežasties:
 • be rimtos priežasties prekės gali būti grąžintos ne vėliau, kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos;
 • grąžinant prekes be rimtos priežasties, prekės ir jos pakuotės išvaizda turi būti tinkama pakartotinam pardavimui: ant pakuotės negali būti papildomų užrašų ir transportavimo žymių, priedų komplektacija turi būti pilna, prekė turi būti pilnai supakuota pagal gamintojo reikalavimus;
 • grąžinant prekes be rimtos priežasties, sumokėti už prekes pinigai pirkėjui grąžinami per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos;
 • grąžinant prekes be rimtos priežasties yra taikomas grąžinimo mokestis lygus 10% grąžinamos prekės kainos, bet ne mažesnis nei 25 Lt. Kurjerio paslaugas apmoka pirkėjas.


Nekokybiškų prekių grąžinimas:
 • visoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija;
 • garantijos galiojimo metu nekokybiškos prekės yra pakeičiamos naujomis. Jei nėra galimybės nekokybišką prekę pakeisti nauja, pirkėjui pasiūloma analogiška kita prekė arba, jam nesutikus, grąžinami pinigai už nekokybišką prekę. Pinigai grąžinami per 15 dienų nuo nekokybiškos prekės pristatymo datos;
 • grąžinant nekokybiškas prekes, jos turi būti supakuotos į gamintojo pakuotę;
 • grąžinant nekokybiškas prekes, pristatymo ir išsiuntimo kaštus apmoka Prezervatyvai.su el.parduotuvė.
Prekės turi būti grąžinimos ant siuntinio nurodytu adresu.
Ant pakuotės turi būti aiškiai pažymėta: Prezervatyvai.su: GRĄŽINIMAS


SVARBU!
Jei pristatymo metu pastebėjote pažeistą prekės pakuotę:
 • praneškite apie tai prekę pristačiusiam kurjeriui;
 • parašykite savo pastabas ant pristatymo važtaraščio;
 • nedelsiant informuokite mus apie šį įvykį telefonu, faksu arba el.paštu.
Šių prekių grąžinimas vykdomas remiantis aukščiau apibrėžtomis grąžinimo sąlygomis.
Dėkojame už jūsų supratimą.


Ištrauka iš LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO ĮSTATYMO:

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
PREKIŲ PARDAVIMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS PAGAL SUTARTIS, SUDAROMAS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES

17 straipsnis. Prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones
1. Prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones, yra pardavėjo ar paslaugos teikėjo ir vartotojo sutartis dėl prekių ar paslaugų pardavimo (teikimo), sudaroma (įskaitant sutarties pasirašymą) naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias).
...
4. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis pateikti vartotojui tinkamą informaciją, kurioje turi būti nurodyta:
1) duomenys apie pardavėją ar paslaugų teikėją;
2) prekės (paslaugos) pagrindinės savybės;
3) pardavimo kaina;
4) prekės pristatymo kaina;
5) mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;
6) vartotojo teisės nutraukti sutartį pagal 18 straipsnio nuostatas įgyvendinimo tvarka;
7) naudojimosi ryšio priemonėmis įkainiai, kai jie skaičiuojami kitaip, nei įprasta;
8) laikotarpis, kurį pasiūlymas ir kaina galioja;
9) mažiausia sutarties trukmė, kai sudaroma sutartis dėl nuolatinio prekių tiekimo ar paslaugų teikimo.
5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos komercinis pobūdis turi būti aiškiai ir suprantamai išreikštas bei atitikti naudojamas ryšio priemones. Jeigu kalbama telefonu, prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas privalo aiškiai išdėstyti komercinį pokalbio tikslą.
6. Iki sutarties vykdymo, o kai prekės tiekiamos, – ne vėliau kaip pateikiant prekes (jeigu jas pateikia ne pardavėjo įgaliotas trečiasis asmuo) vartotojas turi gauti informaciją raštu (nebent tokia informacija raštu jau buvo pateikta vartotojui prieš sutarties sudarymą) apie:
1) siūlomą prekę ar paslaugą (pavadinimas, pagrindinės savybės);
2) pardavėją ar paslaugų teikėją; nurodoma kur ir kam vartotojas gali adresuoti bet kokį skundą;
3) vartotojo teisės nutraukti sutartį pagal 18 straipsnio nuostatas įgyvendinimo tvarką;
4) mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką, pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos;
5) sutarties nutraukimo sąlygas, jeigu sutartis neterminuota arba ilgesniam nei vienerių metų terminui.
7. Pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 6 dalyje nustatyta informacija raštu buvo įteikta vartotojui, tenka pardavėjui ar paslaugų teikėjui.
8. Pardavėjas turi pateikti prekes per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jei sutartyje nenumatyta kitaip.

18 straipsnis. Vartotojo teisė nutraukti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį, sudarytą naudojant ryšio priemones
1. Vartotojas turi teisę nutraukti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį, sudarytą naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugų teikėjui per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos (kai prekės perkamos) ar sutarties sudarymo dienos (kai paslaugos teikiamos). Jeigu šio įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija raštu vartotojui nebuvo pateikta, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį per 3 mėnesius nuo jos sudarymo dienos.
2. Draudžiama šio straipsnio 1 dalyje nustatytą vartotojo teisę nutraukti sutartį suvaržyti bet kokiais papildomais įpareigojimais ar įmokomis ar bet kokiu kitu būdu apriboti ar panaikinti, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus.
3. Vartotojas negali pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu sutartis sudaryta dėl:
1) garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas;
2) laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
3) dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
4. Pirkdamas prekę, vartotojas gali pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
5. Jeigu vartotojas pasinaudojo šiame straipsnyje nustatyta teise nutraukti sutartį, kai už prekę ar paslaugą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir vartotojo arba pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įpareigojimų vartotojui.
6. Gavęs šio straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą dėl sutarties nutraukimo, per 15 dienų pardavėjas privalo atsiimti prekę ir grąžinti vartotojui už ją sumokėtus pinigus, o paslaugų teikėjas – grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus.
7. Jeigu kyla ginčas dėl prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo kreiptis į Tarnybą arba į Inspekciją ir dalyvaujant vartotojui pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas moka kaltoji šalis.
Pristatymas
 
prezervatyvai
 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas